Open mobile menu

Informatie over persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, betreffende het vrije verkeer van gegevens en inzake de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), hierna aangeduid als AVG.
 • De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens is Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. Met betrekking tot persoonsgegevens van contractanten van de verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens van medewerkers of sollicitanten voor tewerkstelling bij de verwerkingsverantwoordelijke (op basis van een arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst), kunnen de verwerkersverantwoordelijken (gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken) van persoonsgegevens ook dochterondernemingen zijn van Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. die tot TZMO Group behoort. Een bijgewerkte lijst van deze entiteiten is beschikbaar op www.tzmo-global.com/RODO
 • Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of uw rechten wilt uitoefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, de heer Jan Stemposz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-mail: iod@tzmo.com.pl.
 • De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voornamelijk persoonsgegevens:
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub a) AVG - de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden - met name voor het onderhouden van contact met de betrokkene; het ter beschikking stellen of verstrekken (ook per e-mail) van commerciële informatie, andere informatie of productmonsters; het organiseren, uitvoeren en documenteren van evenementen, waaronder wedstrijden, promoties en andere marketingactiviteiten;
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub b) AVG - verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele acties - met name voor de uitvoering van alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de door de verwerkingsverantwoordelijke gesloten contracten;
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub c) AVG - verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is - met name om de rechten en plichten van de verwerkingsverantwoordelijke uit de toepasselijke wettelijke bepalingen uit te voeren, in het bijzonder op het gebied van het belastingrecht, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid;
  • overeenkomstig artikel 6.1 sub f) AVG - verwerking is noodzakelijk voor doeleinden die voortvloeien uit de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke - in het bijzonder voor het indienen van claims.
 • De ontvangers van persoonsgegevens zijn personen die in dienst zijn van de verwerkingsverantwoordelijke (op basis van een arbeidsovereenkomst of een andere overeenkomst) en betrouwbare entiteiten die met de verwerkingsverantwoordelijke samenwerken – voor zover dat nodig is voor de verwerking; persoonsgegevens kunnen ook, op verzoek, ter beschikking worden gesteld aan overheidsinstanties en andere gemachtigde instanties op basis van wettelijke bepalingen.
 • De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt geen persoonsgegevens aan een derde land of aan internationale organisaties buiten de EU.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen:
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub a) AVG - totdat de verwerkingsdoeleinden vermeld in de verleende toestemming zijn bereikt;
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub b) AVG - tot het moment waarop de contractpartijen hebben voldaan aan al hun verplichtingen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, en vervolgens tot het verstrijken of beperken van alle aanspraken in verband met de overeenkomst;
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub c) AVG - totdat de verwerkingsverantwoordelijke aan de wettelijke verplichtingen heeft voldaan, in het bijzonder aan de bewaarplicht van documentatie;
  • in het geval van verwerking van de gegevens op basis van artikel 6.1 sub f) AVG - totdat de verwerkingsdoeleinden zijn uitgevoerd, in het bijzonder totdat de claim vervalt, is afgehandeld of is verjaard.
 • De betrokkene heeft het recht om toegang tot zijn of haar persoonsgegevens te verzoeken aan de verwerkingsverantwoordelijke en, in gevallen gespecificeerd in de AVG, om de verwerking ervan te rectificeren, verwijderen of beperken; hij of zij heeft ook het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor bescherming van persoonsgegevens, indien hij of zij van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG.
 • In het geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 sub a) AVG, heeft de betrokkene het recht zijn of haar toestemming voor de verwerking van die gegevens te allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van zijn of haar toestemming vóór de intrekking is uitgevoerd. Intrekking van toestemming kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een verklaring van intrekking te sturen naar het volgende e-mailadres: iod@tzmo.com.pl
 • In het geval van persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van artikel 6.1 sub a) AVG, is het verstrekken van persoonsgegevens geen wettelijke of contractuele verplichting en is vrijwillig; het niet verstrekken van de gegevens kan echter de volgende gevolgen hebben: de uitvoering van de verwerkingsdoeleinden, in het bijzonder contact met de verwerkingsverantwoordelijke, kan worden bemoeilijkt of onmogelijk zijn; commerciële informatie, andere informatie of productmonsters kunnen niet ter beschikking worden gesteld of geleverd; deelname aan evenementen, waaronder wedstrijden, promoties en andere marketingactiviteiten, is onmogelijk. In andere gevallen kan het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting zijn, indien vereist door een wettelijk regeling of contractuele bepaling.
 • Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke vindt er geen geautomatiseerde besluitvorming plaats, ook geen profilering.
Pregnancy assistantPregnancy assistant Assistant after birthAssistant after birth

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken gegevens of cookies in uw browser om het gebruik van onze website te personaliseren en te verbeteren, website-activiteit te analyseren die onze marketing- en verkoopactiviteiten ondersteunt en gepersonaliseerde advertenties weer te geven op basis van informatie over uw interesses (inclusief uw activiteit op onze website of andere sites) en uw locatie. Hieronder kunt u uw browserinstellingen wijzigen om sommige of alle cookies te blokkeren.

Cookiebeleid » Details

1. Deze service verzamelt geen gegevens, behalve de gegevens in cookies.

2. Cookiebestanden (zogenaamde cookies) zijn IT-gegevens, in het bijzonder tekstbestanden, die op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen en bedoeld zijn voor het gebruik van de website. Cookies bevatten meestal de naam van de website waar ze vandaan komen, de bewaartijd op het eindapparaat en een uniek nummer.

3. De entiteit die cookies op het eindapparaat van de servicegebruiker plaatst en er toegang toe krijgt, is de exploitant van de service TZMO SA met maatschappelijke zetel te Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń

4. Cookies worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

a) het aanpassen van de inhoud van de Service aan de voorkeuren van de Gebruiker en het optimaliseren van het gebruik van websites; in het bijzonder maken deze bestanden het mogelijk om het apparaat van de Servicegebruiker te herkennen en de website correct weer te geven, aangepast aan individuele behoeften;

b) het creëren van statistieken die helpen begrijpen hoe servicegebruikers bepaalde websites gebruiken, waardoor hun structuur en inhoud kunnen worden verbeterd;

5. De Service maakt gebruik van twee basistypen cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke bestanden die op het eindapparaat van de Gebruiker worden opgeslagen totdat hij uitlogt, de website verlaat of de software (webbrowser) uitschakelt. Permanente cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen voor de tijd die is gespecificeerd in de parameters van de cookiebestanden of totdat ze door de gebruiker worden verwijderd.

6. De volgende soorten cookies worden gebruikt als onderdeel van de dienst.

Naam Domein Type Duur
_fbp .happy-global.com/nl_NL Advertisement 3 months
smvr .happy-global.com/nl_NL Analytics 10 years
smuuid .happy-global.com/nl_NL Analytics 10 years
_ga .happy-global.com/nl_NL Analytics 2 years
_gid .happy-global.com/nl_NL Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .happy-global.com/nl_NL Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .happy-global.com/nl_NL Analytics 1 minute
_smvs .happy-global.com/nl_NL Analytics 1 day
_hjFirstSeen .happy-global.com/nl_NL Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample .happy-global.com/nl_NL Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .happy-global.com/nl_NL Analytics 30 minutes
smg salesmanago.pl Analytics 10 years
symfony .happy-global.com/nl_NL Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .happy-global.com/nl_NL Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .happy-global.com/nl_NL Analytics 30 minutes
SERVERID app3.salesmanago.pl Performance session

7. In veel gevallen staat de software die wordt gebruikt voor het browsen op websites (webbrowser) standaard toe dat cookies worden opgeslagen op het eindapparaat van de gebruiker. Servicegebruikers kunnen hun cookie-instellingen op elk moment wijzigen. Deze instellingen kunnen met name worden gewijzigd om de automatische verwerking van cookies in de instellingen van de webbrowser te blokkeren of om te informeren over elke plaatsing op het apparaat van de servicegebruiker. Gedetailleerde informatie over de mogelijkheden en methoden om met cookies om te gaan is beschikbaar in de software (webbrowser) instellingen.

8. De serviceoperator informeert dat het beperken van het gebruik van cookies van invloed kan zijn op sommige van de functies die beschikbaar zijn op de servicepagina's.

Onthoudt de voorkeur Alles accepteren