Open mobile menu

Legal notice

Adres van het bedrijf: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (hierna TZMO S.A.), met statutaire zetel in Toruń (Polen), Żółkiewskiego str. 20/26, 87-100 Toruń, ingeschreven in de Districtsrechtbank van Toruń, 7e Handelsafdeling van het Nationaal Gerechtsregister onder KRS-nummer 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, aandelenkapitaal 2 640 000 PLN volledig volgestort.

Toestemming van de gebruiker

Indien u niet akkoord gaat met de volgende gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de website onmiddellijk te staken.

Auteursrechten

De volledige inhoud van de website is een werk in de zin van de wet op het auteursrecht en is wettelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, gedistribueerd, gepubliceerd, gewijzigd of gekopieerd (inclusief elektronisch, mechanisch of anderzijds), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TZMO S.A.

TZMO S.A. verleent de gebruikers van deze website geen licentie of rechten op de auteursrechtelijk beschermde werken. Geen van deze bepalingen mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, toestemming of anderzijds, van een licentie of recht op het gebruik van enig intellectueel eigendomsrecht dat toebehoort aan TZMO S.A. Elke handeling die het auteursrecht schendt, is verboden.

Handelsmerken en andere tekens

Alle handelsmerken, handelsnamen, logo's, grafisch ontwerp en andere intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten of industriële ontwerpen, gebruikt of gepresenteerd op deze website, zijn eigendom van TZMO S.A. of derden en zijn voorbehouden en beschermd door de wet in Polen en wereldwijd. Het is verboden om ze op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TZMO S.A.

Database 

Deze website bevat databanken die beschermd zijn krachtens de wetgeving inzake de bescherming van databanken. De producent van de databank is TZMO S.A. of een derde partij, die het exclusieve recht heeft om gegevens te downloaden en opnieuw te gebruiken, geheel of voor een belangrijk deel, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Uitsluiting van aansprakelijkheid 

De informatie op deze website vormt geen aanbod tot verkoop, levering van services of enig ander aanbod in de zin van het burgerlijk recht.

De informatie op deze website is samengesteld met de nodige zorgvuldigheid en te goeder trouw, maar TZMO S.A. is niet aansprakelijk voor de volledigheid en de actualiteit van de aangeboden informatie. De informatie op deze website kan onvolledig of in verkorte vorm zijn weergegeven of kan verouderd zijn. In het bijzonder, voor zover wettelijk toegestaan, wordt elke aansprakelijkheid van TZMO S.A. uitgesloten voor wat betreft de gevolgen van het gebruik door gebruikers van informatie verkregen van de website, directe of indirecte door de gebruikers of derden opgelopen verliezen, schade, nadeel, en andere negatieve gevolgen die voortvloeien uit de toegang van de gebruiker tot deze website of het ontbreken daarvan, alsmede die welke voortvloeien uit het gebruik van informatie, services, tools en oplossingen die zich op deze website bevinden.

TZMO S.A. is niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door onderbrekingen in de toegang tot het netwerk en de service, fouten in het computersysteem veroorzaakt door virussen of communicatie via elektronische post.

TZMO S.A. is niet aansprakelijk voor de inhoud, het privacybeleid of het functioneren van externe websites die zijn gelinkt aan of die linken naar deze website. Als u besluit de links te gebruiken om naar websites van derden te gaan, doet u dat op eigen risico.

+ eventueel aanvullende informatie die in een bepaald land bij wet is vereist, bv. de perswet - zoals uitgeversgegevens, hoofdredacteur, enz.

Services aangeboden op de Website

De Website verleent de volgende Services:

contact met behulp van het contactformulier. De gebruikt verstrekt op https://happy-pieluszki.pl/pl_PL/form/formularz-kontaktowy zijn/haar voornaam en achternaam, e-mailadres en de inhoud van het bericht. De gegevens van de gebruiker worden opslagen in de database, nadat hij/zij toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens door Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Żółkiewskiego str. 20/26, 87-100 Toruń, met het oog op de beantwoording van de vraag van de gebruiker en documentatie in geval van verder contact, in overeenstemming met de kennisgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

De hierboven vermelde services worden gratis verleend en er is geen minimum- of maximumduur.

Onze website maakt gebruik van cookies om te zorgen dat deze naar behoren functioneert en voor statistische doeleinden. U gaat akkoord met deze cookies als u onze website blijft gebruiken. Cookie policy.

Ik begrijp het
Pregnancy assistantPregnancy assistant Assistant after birthAssistant after birth