Atvērt mobilo versiju

Informācija par personas datu apstrādi

 • Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamo likumdošanu, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (27.04.2016.) par fizisko personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un par Direktīvas 95/46/EK atcelšanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk VDAR
 • Personas datu administrators ir Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., 20/26 Żółkiewskiego Street, 87-100 Toruń. Attiecībā uz datu pārziņa darbuzņēmējiem, datu pārziņa nodarbināto vai darbā pieteikušos personu datus (balstoties uz darba līgumu vai citu līgumu), personas datu pārziņi (līdzpārziņi) var arī būt Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. of Toruń meitasuzņēmumi, kas ir TZMO Group locekļi. Aktuālais šo juridisko personu saraksts ir pieejams šeit: www.tzmo-global.com/RODO
 • Jautājumos, kas attiecas uz personas datu apstrādi un ar personas datu apstrādi saistīto tiesību īstenošanu, var vērsties pie datu aizsardzības inspektora: Mr. Jan Stemposz, TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, e-pasts: iod@tzmo.com.pl.
 • Pārziņi apstrādā personas datus, it īpaši:
  • pamatojoties uz VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpuntu - datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem - proti, lai uzturētu kontaktu ar datu subjektu; lai padarītu pieejamu vai piegādātu (arī pa e-pastu) komerciālo informāciju, citu informāciju vai izstrādājumu paraugus; lai rīkotu, vadītu un dokumentētu pasākumus, ieskaitot konkursus, reklāmas un citas mārketinga darbības;
  • saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas - proti, visu tiesību un saistību īstenošanai, kas izriet no līgumiem, kuri ir noslēgti ar pārzini;
  • saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, proti, nodokļu likumdošanas, darba likumdošanas un sociālās drošības jomā;
  • saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai - proti, prasību iesniegšanas nolūkam.
 • Personas datu saņēmēji ir pārziņa nodarbinātas personas (uz darba līguma vai cita līguma pamata) un uzticamas vienības, kas sadarbojas ar pārzini - apmērā, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu apstrādes mērķus; personas datus var arī padarīt pieejamus valsts iestādēm un citām juridiskām personām, kas ir pilnvarotas to darīt, balstoties uz tiesību aktiem, pēc to pieprasījuma.
 • Pārzinis neparedz nodot personas datus trešajā valstī vai starptautiskajām organizācijām.
 • Personas dati tiek glabāti:
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu, kamēr tiek sasniegti apstrādes mērķi, kas ir norādīti piekrišanas formā;
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (b) apakšpunktu, kamēr līgumslēdzējas puses izpildīs visas saistības attiecībā uz līguma izpildi un tad līdz jebkādu ar līgumu saistītu sūdzību iesniegšanas izbeigšanas vai ierobežošanas perioda beigām;
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (c) apakšpunktu, kamēr tiks izpildīts pārziņa juridiskais pienākums, proti, pienākums vest uzskaiti;
  • gadījumā, ja runa ir par datiem, kas tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (f) apakšpunktu, kamēr tiek sasniegti apstrādes mērķi, proti, apmierināt, izbeigt prasību vai kamēr iestājas noilgums.
 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un, VDAR atrunātajos gadījumos, labot, dzēst tos vai ierobežot apstrādi; viņam vai viņai arī ir tiesības nodot personas datus.
 • Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību likumdošanas paredzētajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē, ja viņš uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj VDAR nosacījumus.
 • Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu, datu subjektam ir tiesības atsaukt piekrišanu šādu datu apstrādei jebkurā laikā, neskarot pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās apstrādes likumīgumu, kas notika uz piekrišanas pamata. Piekrišanas atsaukšana var notikt, piemēram, sūtot e-pastu ar paziņojumu par piekrišanas atsaukšanu pa e-pastu: iod@tzmo.com.pl
 • Gadījumā, ja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta (a) apakšpunktu, personas datu sniegšana nav likumā vai līgumā noteikta prasība un ir brīvprātīga; tomēr datu nesniegšana var izraisīt apstrādes mērķu ierobežosanu vai kavēšanu, proti, kontakta trūkumu ar pārzini; komerciālās informācijas, citas informācijas vai izstrādājumu paraugu piegādes neiespējamību; nespēju piedalīties pasākumos, ieskaitot konkursus, reklāmas un citas mārketinga akcijas. Citos gadījumos personas datu sniegšana var būt likumā vai līgumā noteikta prasība, ja tie tiek iesniegti saskaņā ar likumdošanu vai ar līguma nosacījumu.
 • Saistībā ar pārziņa veikto personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu, netiek izmantota.
Grūtniecības asistentsGrūtniecības asistents Asistents pēc mazuļa piedzimšanasAsistents pēc mazuļa piedzimšanas Iepērcies tiešsaistēIepērcies tiešsaistē

Ce site web utilise des cookies

Mēs izmantojam datus jeb sīkdatnes jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, lai personalizētu mūsu tīmekļa vietni un padarītu tās lietošanu ērtāku, un analizējam tīmekļa vietnes darbību, kas palīdz uzlabot mūsu mārketinga un pārdošanas darbības un rādīt personalizētas reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm (tostarp jūsu darbības mūsu un arī citās tīmekļa vietnēs) un jūsu atrašanās vietu. Tālāk jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no dažām vai visām sīkdatnēm.

Sīkdatņu politika » Sīkāka informācija

1. Pakalpojuma sniedzējs automātiski ievāc tikai sīkdatnēs iekļauto informāciju.

2. Sīkdatņu faili (tā sauktās sīkdatnes) ir informācijas tehnoloģiju dati, galvenokārt teksta faili, kas tiek saglabāti pakalpojuma lietotāja gala ierīcē un ir paredzēti pakalpojuma lietošanai. Sīkdatnes parasti satur tās tīmekļa vietnes nosaukumu, no kuras tās nāk, uzglabāšanas laiku gala ierīcē un unikālu numuru.

3. Uzņēmums, kas ievieto sīkdatnes Pakalpojuma lietotāja gala ierīcē un iegūst tām piekļuvi, ir pakalpojuma sniedzējs “TZMO SA” ar juridisko adresi Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

a) pakalpojumu satura pielāgošanai lietotāja vēlmēm un tīmekļa vietņu izmantošanas uzlabošanai. Tieši šie faili ļauj atpazīt pakalpojuma lietotāja ierīci un atbilstoši parādīt tīmekļa vietni, pielāgojot to individuālām vajadzībām;

b) statistikas datu ievākšanai, kas palīdz izprast, kā pakalpojumu lietotāji izmanto konkrētas tīmekļa vietnes, dodot iespēju uzlabot šo tīmekļa vietņu struktūru un saturu;

5. Pakalpojuma sniegšanai tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes: sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes ir īslaicīgi glabājami faili, kas tiek uzglabāti lietotāja gala ierīcē līdz izrakstīšanās brīdim, tīmekļa vietnes atstāšanai vai programmatūras (pārlūkprogrammas) izslēgšanai. Pastāvīgās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja gala ierīcē sīkdatņu failu parametros norādīto laiku vai līdz brīdim, kad lietotājs tos dzēš.

6. Pakalpojuma sniegšanas brīdī tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Vārds Domēns Veids Ilgums
_fbp .happy-global.com/lv_LV Advertisement 3 months
smvr .happy-global.com/lv_LV Analytics 10 years
smuuid .happy-global.com/lv_LV Analytics 10 years
_ga .happy-global.com/lv_LV Analytics 2 years
_gid .happy-global.com/lv_LV Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .happy-global.com/lv_LV Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .happy-global.com/lv_LV Analytics 1 minute
_smvs .happy-global.com/lv_LV Analytics 1 day
_hjFirstSeen .happy-global.com/lv_LV Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample .happy-global.com/lv_LV Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .happy-global.com/lv_LV Analytics 30 minutes
smg salesmanago.pl Analytics 10 years
symfony .happy-global.com/lv_LV Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .happy-global.com/lv_LV Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .happy-global.com/lv_LV Analytics 30 minutes
SERVERID app3.salesmanago.pl Performance session

7. Vairumā gadījumu tīmekļa vietņu pārlūkošanai izmantotās programmatūras (pārlūkprogrammas) noklusējuma iestatījumi ļauj saglabāt sīkdatnes lietotāja gala ierīcē. Pakalpojuma lietotājs jebkurā laikā var mainīt savus sīkdatņu iestatījumus. Šos iestatījumus ir iespējams īpaši mainīt, bloķējot automātisku sīkdatņu apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai pieprasot informēt par katru sīkdatņu ievietošanu pakalpojuma lietotāja ierīcē. Sīkāka informācija par sīkdatņu pārvaldības iespējām un metodēm ir pieejama programmatūras (pārlūkprogrammas) iestatījumos.

8. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka sīkdatņu lietošanas ierobežošana var ietekmēt dažas no pakalpojuma tīmekļa vietnēs pieejamajām funkcijām. Avots: http://wszystkoociasteczkach.pl/"

Apstiprināt izvēlēto Pieņemt visu