Atvērt mobilo versiju

Juridisks paziņojums

Vietnes https://happy-global.com/lv_LV administrators ir TZMO Latvija.

Zīmola bella baby Happy īpašnieks ir: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. (turpmāk tekstā TZMO S.A.), kura mītne atrodas Toruņā, Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruņa, reģistrēta Toruņas rajona tiesā, Valsts tiesu reģistra VII Komercnodaļā ar KRS numuru 0000011286, NIP 8790166790, REGON 870514656, BDO 000013635, apmaksāts pamatkapitāls PLN 2,640,000.

Lietotāja piekrišana

Ja nepiekrītat ievērot tālāk norādītos lietošanas noteikumus, jums nekavējoties jāpārtrauc šīs vietnes izmantošana.

Autortiesības

Viss šīs vietnes saturs ir darbs, kā noteikts autortiesību likumā, un to aizsargā likums. Nevienu tā daļu nedrīkst pavairot, izplatīt, publicēt, modificēt vai kopēt nekādā veidā (tostarp elektroniski, mehāniski vai citādi) bez iepriekšējas rakstiskas TZMO S.A. piekrišanas.

TZMO S.A. nepiešķir šīs vietnes lietotājiem licences vai tiesības uz darbiem, kas aizsargāti ar autortiesībām. Nevienu no šiem noteikumiem nevar interpretēt kā tādu, kas netieši vai tieši piešķir licenci vai tiesības izmantot intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder TZMO S.A. Jebkuras darbības, kas pārkāpj autortiesības, ir aizliegtas.

Preču zīmes un citi marķējumi

Visas prečzīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi, grafiskais dizains un citas intelektuālā īpašuma tiesības, piemēram, patenti vai rūpnieciskie dizaini, kas tiek izmantoti vai parādīti šajā vietnē, ir TZMO S.A. vai trešo pušu īpašums, un tie ir aizsargāti ar likumu Polijā un pasaulē. To izmantošana jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas TZMO S.A. piekrišanas ir aizliegta.

Datubāze

Šī vietne satur datubāzes, ko aizsargā datubāzu aizsardzības noteikumi. Datubāzes veidotājs ir TZMO S.A. vai trešā puse, kurai ir ekskluzīvas tiesības uz datu lejupielādi un to otrreizēju izmantošanu pilnībā vai būtisku to daļu kvalitātes vai kvantitātes ziņā.

Atbildības ierobežojums

Šajā vietnē sniegtā informācija nav uzskatāma par pārdošanas, pakalpojumu sniegšanas vai citu piedāvājumu Civillikuma izpratnē.

Šajā vietnē sniegtā informācija ir sagatavota ar pienācīgu rūpību un godprātīgi; tomēr TZMO S.A. neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti. Jebkura šeit ietvertā informācija var būt nepilnīga, saīsināta vai novecojusi. Jo īpaši, ciktāl to pieļauj tiesību akti, jebkura TZMO S.A. atbildība par lietotāju no šīs vietnes iegūtās informācijas izmantošanas rezultātiem, lietotājiem vai trešajām pusēm tieši vai netieši nodarītiem zaudējumiem, bojājumiem un citām negatīvām sekām, kas radušās no lietotāja piekļuves šai vietnei vai tās trūkuma, kā arī tā, kas izriet no šajā vietnē sniegtās informācijas, pakalpojumu, rīku un risinājumu izmantošanas, ir izslēgta.

TZMO S.A. nav atbildīgs par bojājumiem vai zaudējumiem, kas radušies no traucētas piekļuves tīklam un pakalpojuma pārtraukšanas, vīrusu izraisītu datorsistēmas kļūdu vai saziņas, izmantojot elektronisko pastu, kļūdu dēļ.

TZMO S.A. neuzņemas atbildību par to ārējo vietņu saturu, privātuma politiku vai darbību, uz kurām šajā vietnē ir ievietotas saites vai kuras satur saites uz šo vietni. Lietotājs, kurš nolemj izmantot saites, lai piekļūtu trešo pušu vietnēm, to dara uz savu atbildību.

+ iespējams papildu informācija, ko pieprasa attiecīgās valsts likums, piemēram, preses likums — t.i., ziņas par izdevēju, galveno redaktoru utt.

Vietnes sniegtie pakalpojumi

Pakalpojums nodrošina:

sazināties, izmantojot kontaktformu. Lietotājs vietnē https://happy-pieluszki.pl/pl_PL/form/formularz-kontaktowy norāda savu vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un ieraksta ziņojumu. Lietotāja dati tiek glabāti datubāzē pēc iepriekšējas piekrišanas personas datu apstrādei, ko veic Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul., Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruņa, lai pēc tam atbildētu uz lietotāja pieprasījumu un dokumentāciju saskaņā ar uzglabāto informāciju par personas datiem. Personas dati tiek glabāti līdz piekrišanas atsaukšanai. Iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, nav noteikts minimālais vai maksimālais ilgums.

#IZMETGUDRI!

Uz dažiem mitro salvešu iepakojumiem varat redzēt šādu marķējumu:

Tas parāda, kur jāizmet izmantotās mitrās salvetes un ilustrē to nepareizas izmešanas sekas.

Uzzināt vairāk

Interneta vietnē tiek izmantoti sīkfaili datu glabāšanai. Apmeklējot šo mājaslapu Jūs piekrītat sīkfailu politika.

Es saprotu
Grūtniecības asistentsGrūtniecības asistents Asistents pēc mazuļa piedzimšanasAsistents pēc mazuļa piedzimšanas Iepērcies tiešsaistēIepērcies tiešsaistē